ISO 27001 standartları gereğince Bilgi Güvenliği tüm yasal mevzuat ve sözleşmelerine uyularak, sürekli kontrol ve iyileştirmelerle, yetkililere düzenli eğitimler verilerek oluşabilecek tüm risklerin minimuma indirilmesi şirketimizin başlıca görevidir.