Intermodal taşımacılık, taşıma ünitesi içindeki yüklerin, yükleme adresinden boşaltma adresine kadar herhangi bir elleçleme veya değişiklik yapılmadan, sadece taşıma modellerinin (deniz, tren kara) güzergâha bağlı değiştirilerek işleme alındığı taşımacılık şeklidir.

Çobantur | Boltas 2012'den beri Türkiye’de öncüsü olduğu intermodal taşımacılık ile müşterilerine Avrupa, Türkiye ve Ortadoğu’da taşıma kapasiteleri değişiklik gösteren öz mal swapbody ve konteynerler ile optimum tonaj, süre ve fiyat seçeneği sunabilmektedir. Intermodal Taşımacılık modeli ile Yeşil Lojistik anlayışını benimseyerek çevreyle daha az karbon, partikül, NOX salımı paylaşılmakta, ek olarak daha az dizel yakıt tüketimi gerçekleştirilmektedir.